top of page

OUTDOOR EDUCATION

[DE PANNEBEKE] Website visuals (4).png

Outdoor education is een gezonde mix van buitenactiviteiten, omgevingsonderwijs en sociale/persoonlijke ontwikkeling.  Via openluchtonderwijs of openluchteducatie proberen we binnenklasactiviteiten naar de open lucht te verhuizen. 


Met outdoor games gebeurt dit a.d.h.v. spelvormen en dat is niet eens zo verwonderlijk.  Spel is voor kinderen heel belangrijk. Niet alleen hun betrokkenheid stijgt en daardoor ligt het voor de hand dat bepaalde leerinhouden tijdens een spel veel geconcentreerder worden opgenomen. Maar ook hun fysieke paraatheid en hun persoonlijke en sociale ontwikkeling worden in groepsspelen aangesproken.

VOORDELEN:

Het is goed voor hun gezondheid en het welzijn in het algemeen.

  • De leerlingen krijgen meer lichaamsbeweging en een verbeterd uithoudingsvermogen

  • Kinderen leren beter via hands-on activiteiten

  • We werken aan het zelfvertrouwen en aan sociale vaardigheden 

  • De leerlingen verwerven nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes

  • We versterken de link tussen de theorie en de praktijk

  • De kinderen zijn enorm gemotiveerd

  • We versterken de taalontwikkeling

  • We creëren een verhoogd bewustzijn van de omgeving

OUTDOOR EDUCATION

[DE PANNEBEKE] Website visuals (5).png
Impact_Neg_CMYK-02.png
GO!_VLA_Logo_3regels_WIT.png

GO! Scholengroep !mpact is een samenwerkende groep van basis- en secundaire scholen voor regulier en buitengewoon onderwijs met onderwijsinternaten 
en welzijnsvoorzieningen, leersteuncentrum Sterk en 
CLB Connect. Samen maken we indruk in regio Brugge, Torhout tot aan de kust.

bottom of page