top of page

KLASSEN

VAN RUPS NAAR VLINDER

Bij de rupsen (peuter, eerste en tweede kleuterklas) ligt de focus op zorg en welbevinden.  Zo kunnen ze ontpoppen tot een mooie vlinder die klaar is voor de volgende stap in zijn ontwikkeling. Vandaar maken we de keuze om de groep van de rupsen beheersbaar te houden en extra te ondersteunen (kinderverzorging en co-teaching).  Welbevinden is de basis om tot leren te komen.

van rups naar vlinder.webp
Melanie.png
Gwendy.png
Kelly.png

VAN WELPEN NAAR WOLVEN NAAR ALPHA WOLVEN

Charlotte.png
Lindsay.png
Sabine.png
Screenshot_2_edited.webp

WELPEN

Kleine welpen derde kleuterklas en de grote welpen eerste leerjaar. 

In deze ontwikkelingsgroep starten welpen met de voorbereidende stappen in het leren lezen, schrijven, rekenen en onderzoeken om zo tot wolf uit te groeien. Wolven zijn klaar om met hun volledige ‘pack’ de leerdoelen van rekenen, taal en onderzoek onder de knie te krijgen, zodat ze met een stevige basis alle andere leergebieden kunnen doorlopen.

Welpen werken groepsoverstijgend samen want beiden kunnen elkaar enorm versterken in hun individuele groei.

Screenshot_3_edited.webp

WOLVEN

De kleine wolven, tweede leerjaar en de grote wolven derde en vierde leerjaar. 

Deze kinderen starten met een stevige basis.  Ze kunnen op junior-niveau lezen, schrijven, rekenen en onderzoeken.  Ze hebben alles in hun ‘rugzak’ om tot alfa-wolf (expert) uit te groeien.  Onze doelstelling is om van elk kind een expert te maken.

Annette.png
Margot.png
Flore.png
Screenshot_4.webp

ALPHA WOLVEN

In de derde graad, vijfde en zesde leerjaar, leggen we de lat voor alle kinderen hoog zodat ze ook kunnen excelleren binnen hun eigen specifieke talenten en competenties.  Je kan perfect een expert zijn in taal, maar een prof in STEM.

Hier benutten we ook optimaal de talenten van leerkrachten, zodat ook zij zich binnen hun eigen interessevelden kunnen blijven professionaliseren en zo de best mogelijke begeleiding voorzien voor hun kinderen. Co-teaching is dan ook logischerwijs de norm.

Daarnaast worden kinderen ook klaargestoomd in de digitale wereld van morgen.  Elk kind beschikt over een eigen laptop.  Dit biedt de leerkracht een enorme waaier aan extra toepassingen die het mogelijk maken om via artificiële intelligentie maatwerk aan te bieden.

Impact_Neg_CMYK-02.png
GO!_VLA_Logo_3regels_WIT.png

GO! Scholengroep !mpact is een samenwerkende groep van basis- en secundaire scholen voor regulier en buitengewoon onderwijs met onderwijsinternaten 
en welzijnsvoorzieningen, leersteuncentrum Sterk en 
CLB Connect. Samen maken we indruk in regio Brugge, Torhout tot aan de kust.

bottom of page