top of page

Outdoor education

IMG-20230914-WA0006.jpg

Outdoor education is een gezonde mix van buitenactiviteiten, omgevingsonderwijs en sociale/persoonlijke ontwikkeling.  Via openluchtonderwijs of openluchteducatie proberen we binnenklasactiviteiten naar de open lucht te verhuizen. 
Met outdoor games gebeurt dit a.d.h.v. spelvormen en dat is niet eens zo verwonderlijk.  Spel is voor kinderen heel belangrijk.  Niet alleen hun betrokkenheid stijgt en daardoor ligt het voor de hand dat bepaalde leerinhouden tijdens een spel veel geconcentreerder worden opgenomen (= educatie).  Maar ook hun fysieke paraatheid en hun persoonlijke en sociale ontwikkeling worden in groepsspelen aangesproken.

Voordelen:

  • Het is goed voor de gezondheid en het welzijn in het algemeen.

  • De Leerlingen krijgen meer lichaamsbeweging en een verbeterd uithoudingsvermogen.

  • Kinderen leren beter via hands-on activiteiten (= leren door te doen).

  • We werken aan het zelfvertrouwen en aan sociale vaardigheden (teamwerk).

  • De leerlingen verwerven nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes.

  • We versterken de link tussen de theorie en de praktijk.

  • De kinderen zijn enorm gemotiveerd.

  • We versterken de taalontwikkeling.

  • We creëren een verhoogd bewustzijn van de omgeving.

  • ...

bottom of page