top of page

Sterke basis

 

Traditioneel onderwijs heeft in de loop der tijd – en nog steeds – heel wat sterke punten. Het klopt dat we moeten inzetten op een stevige basiskennis.

Dat houdt in dat er nog steeds gedrild moet kunnen worden zodat kinderen vlot lezen, rekenen, … Enkel op die manier kunnen ze plaats in hun werkgeheugen vrijmaken om 21ste eeuwse vaardigheden te ontwikkelen

Innovatief

Innovatief onderwijs is voor ons stil staan bij de steeds sneller veranderende maatschappij en onderzoeken hoe we kunnen inzetten op vaardigheden die in de toekomst nog belangrijker zullen zijn.

Uit onderzoek is immers gebleken dat heel wat jobs zullen verdwijnen en dat nieuwe jobs zullen ontstaan. Onze kinderen moeten dus voorbereid worden op een arbeidsmarkt die er nu nog niet is…

20210908_105621.jpg

Samen gaan we verder

 

"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together"

Als school willen we een open school zijn. Een school waar iedereen zich welkom voelt en waarbij we samen, met alle partijen (ouders, logopedisten, ondersteuners, CLB, ...) werken aan het welbevinden van onze kinderen. Het is voor ons belangrijk dat je als ouder bij ons terecht kan met al je vragen, zorgen, ... over jullie kind(eren). Je kan steeds mailen of bellen.

Een open school zijn betekent ook kijken waar we experten en kennis van buitenaf kunnen betrekken bij onze school en hoe wij naar buiten kunnen gaan om bij te leren, "in het echte leven".

We willen een goed-gevoelschool zijn omdat enkel een gelukkig kind in staat is om te leren. We praten met kinderen en betrekken hen bij problemen, het zoeken naar oplossingen, ... Kinderen zijn tenslotte tot zoveel in staat, als we maar in hen geloven. We stimuleren sterk kinderen in hun zelfstandigheid en ondersteunen hen hierbij. We laten kinderen nooit zomaar los.

bottom of page